kaarten

10 briefkaarten in envelop, € 20,00 (excl. verzendkosten).
Ook is het mogelijk de kaarten per stuk te bestellen. De prijs per kaart, exclusief verzendkosten, is € 2,00.

Te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening
NL 93 INGB 000 2940065.
t.n.v. Nadjezjda van Ittersum, Soest.

U kunt uw adres via een e-mail doorgeven aan: info@nadjezjda.nl.